Carema Care vinner upphandling i Helsingborg
2012-12-21 07:00

Carema Care vann upphandlingen som avser driften av två särskilda boenden i Helsingborg, Ragnvallagården och Lussebäcksgården.

Ragnvallagården och Lussebäcksgården har totalt 139 platser och avtalstiden är 5 + 2 år. Entreprenaden övertas från och med 1 april 2013. Idag drivs boendena av Humana Omsorg AB.

Helsingborgs Stad valde Carema då företaget sammantaget bedöms vara den omsorgsgivare som bäst kan tillförsäkra kunden ett mycket bra livsinnehåll i vardagen.

-Vi är fantastiskt glada över förtroendet att få överta efter Humana Omsorg. Vi vann upphandlingen på högsta kvalitetspoäng och kommer att säkerställa att vi lever upp till våra egna högt ställda kvalitetskrav till punkt och pricka, säger Tina Thomasson, regionchef i Carema Care.

Tidsfristen för att överklaga denna upphandling går ut den 8 januari 2013.

För mer information, kontakta:

Tina Thomasson, regionchef Ädreomsorg Entreprenad, tina.thomasson@carema.se, tel 0766-217162

Susanne Bodin Eklöf, kommunikationschef, susanne.bodineklof@carema.se, tel 0766-217687

Carema Care är ett av Sveriges ledande företag inom omsorg. Vi arbetar inom äldreomsorg, psykiatri, missbruk och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt PUT-boenden och HVB-hem. Vi finns i hela Sverige med ca 15 000 anställda och ca 415 verksamheter.  Carema Care ingår i Ambea AB, tillsammans med finska systerföretaget Mehiläinen. För ytterligare information: www.caremacare.se

Nedladdningsbara filer